Bán máy Tiệt Trùng EtO từ 1m3 - 20m3

         Máy Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EtO) SHINVA EO 1m3

Mã sản phẩm                                      : XG2.SHA-1.0

Kích thước máy (LxWxH)mm              : 2260 x 1400 x 2400

Kích thước lò tiệt trùng (LxWxH)mm   : 1700 x 610 x 910 /1.0

Ḍiện áp sử dụng                                  : 380V/50Hz

Thời gian tiệt trùng                             : 6 -10h

Nước sản xuất                                    : SHINVA - CHINA

GIÁ: 0907097071

Máy Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EtO) SHINVA EO 5m3

Mã sản phẩm                                      : XG2.PH -5.0
Kích thước máy (LxWxH)mm              : 3550 x 4200 x 2300
Kích thước lò tiệt trùng (LxWxH)mm   : 2550 x 1300 x 1640/5.0
Ḍiện áp sử dụng                                  : 380V/50Hz
Thời gian tiệt trùng                             : 7 -10h
Nước sản xuất                                    : SHINVA - Trung Quoc
Giá: 090709707