Một số kiến Thức về Khử Khuẩn

Danh mục:

Các phương pháp Khử Trùng:
Có 3 phương pháp được sử dụng để khử trùng ở qui mô công nghiệp:
- Tiệt trùng  bằng phương pháp nhiệt nóng ẩm áp lực (steam)
Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EtO). 
- Tiệt trùng bằng phương pháp Bức xạ ion hoá: bức xạ gamma, electron beam và tia X
Mỗi phương pháp khử trùng kể trên có những ưu và nhược điểm, thích hợp với từng loại sản phẩm cụ thể:
-          Tiệt Trùng Nhiệt nóng ẩm áp lực ( steam):  có hiệu lực khử trùng tốt, nhưng chỉ thích hợp khử trùng dung dịch, dễ làm hư hỏng.
-          Tiệt trùng bằng phương pháp EO: Có hiệu quả khử trùng cao, thấm qua được bao gói nhưng không thâm nhập vào bên trong các sản phẩm, tiệt trùng được vật phẩm có cấu trúc đặc biệt hoặc nhiều lớp.
-          Tiệt trùng bằng phương pháp Bức xạ ion hoá: Khử trùng bức xạ là một quá trình vật lý nhằm bất hoạt các vi sinh vật (VSV) trong sản phẩm nhờ các hiệu ứng ion hóa của các tia bức xạ. Quá trình này được thực hiện bởi các thiết bị được thiết kế chuyên dụng phát ra các loại bức xạ ion hoá: tia gamma của Co-60 hoặc Cs-137, chùm điện tử của máy gia tốc điện tử và tia X của máy chiếu tia X.