Giấy chỉ thị hóa học tiệt trùng eo-ga 3M 1251


Giấy chỉ thị hóa học tiệt trùng EThylenne Oxide eo-ga 3M 1251

Giấy chỉ thị hóa học tiệt trùng eo-ga 3M 1251
Mô tả: 
Là test hóa học dành cho quy trình tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí EO với 100% EtO hay hỗn hợp khí EtO/HCFC. 
Vạch chỉ thị màu đỏ khi chưa tiệt trùng. sau tiệt trùng vạch chuyển sang màu xanh lá giúp dễ nhận biết quá trình khử trùng bằng khí EtO.


Giấy chỉ thị hóa học 3M, chỉ thị dành cho tiệt trùng eo-ga 3M 1251


Sản xuất: 3M US


Thông số: 1,5cm x 20 cm.


Đống gói: 240 que/hộp


4 hộp/ 1 thùng.